co leczymy?

leczymy w FizjoOdNowa?

Pasek
Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do osób uprawiających sport.
Mają one na celu:
Dysfunkcje i choroby

Uprawianie sportu wiąże się z intensywną eksploatacją układu szkieletowo-mięśniowego. Tak obciążony organizm często nie ma czasu na regenerację i coraz łatwiej ulega kontuzjom. Naprzeciw tym problemom wychodzi szereg działań fizyko i fizjoterapeutycznych, które pozwalają na długie utrzymanie pełnej sprawności oraz szybki powrót do formy po doznanych urazach.

Nasze usługi są kierowane nie tylko do osób uprawiających sport wyczynowo. Zabiegi i terapie stosowane w rehabilitacji profesjonalnych zawodników sprawdzą się w przypadku wszystkich kontuzji doznanych w trakcie ćwiczeń. Pragniemy również pomóc osobom, którym wcześniejsze urazy i dolegliwości utrudniają uprawianie ulubionej dyscypliny.

Pasek
Specjalizujemy się również w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego i innych problemów w obrębie twarzoczaszki. Mogą one być łatwo pomylone z migreną lub zapaleniem ucha, tymczasem nieleczone schorzenie rozwija się. Dlatego ból lub dyskomfort w obrębie twarzoczaszki zawsze powinien być skonsultowany z fizjoterapeutą.

Powodem dolegliwości może być przebyty uraz, zapalenie stawów, a w późniejszym wieku artretyzm. Najczęściej jest to jednak długotrwałe napięcie mięśni w okolicy skroni i żuchwy, które uciskają na staw i deformują go. Napięcie może być efektem np. zaciskania zębów na skutek stresu, wady zgryzu, nieuzupełnionych ubytków w zębach, nawykowego żucia gumy, a także nieprawidłowej postawy ciała.
Leczenie dysfukncji stawu skroniowo-żuchwowego

bóle w obrębie głowy, twarzy i jamy ustnej

zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami

napięcie mięśni w okolicy żuchwy

zwiększenie lub ograniczenie zakresu ruchu żuchwy

trzeszczenie i przeskakiwanie w okolicy żuchwy

szumy i piski w uszach, przytykanie uszu

łzawienie, uczucie zmęczenia w oku

pogorszona ostrość widzenia

uczucie obrzęku policzka

trudności z przełykaniem

starte powierzchnie zębów, pękanie i odłamanie szkliwa

Objawy mogą występować nagle, np. w postaci przykurczu zaraz po przebudzeniu, ale mogą też narastać stopniowo i niezauważalnie. Z czasem mogą stać się tak nasilone, że dolegliwości w postaci przykurczy i napięć będą lokalizować się w obszarach znacznie oddalonych od stawów skroniowo-żuchwowych, w tym w plecach czy stawie biodrowym. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie przez specjalistę oraz rehabilitacja.
Pasek
Ofertę kierujemy również do pacjentów po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych w obrębie twarzoczaszki. Ich celem jest minimalizacja objawów pozabiegowych, profilaktyka wystąpienia niepożądanych powikłań, przyspieszenie gojenia tkanek i powrót narządu żucia do pełnej funkcjonalności.
Zabiegi stomatologiczne
Pasek
Ponadto wszystkie osoby wymagające rehabilitacji przed i po zabiegach chirurgii ortopedycznej lub zmagające się z długotrwałymi chorobami układu kostno-stawowo-mięśniowego znajdą u nas szeroką gamę specjalistycznych usług i terapii.
Mapa